O bolezni in zdravljenju

RAK

Rak je redka bolezen otrok in mladostnikov. Vsako leto zboli za rakom 13/100.000 otrok do 15. leta starosti, kar pomeni v Sloveniji približno 50 otrok letno. V Sloveniji pa, tako kot tudi v razvitih državah, zdravimo mladostnike do dopolnjenega 18. leta starosti praviloma na Pediatrični kliniki, kjer imajo zagotovljeno nadaljevanje šolanja in možnosti za druge dejavnosti, ki jih potrebujejo za čim manj moten razvoj. Tako vsako leto obravnavamo približno 50 otrok in mladostnikov, ki na novo zbolijo za rakom. Približno 20/100.000 mladostnikov, starih od 15 do 19 let, zboli vsako leto za rakom, vendar se nekaj mladih od 15. do 19. leta zdravi tudi v ustanovah za odrasle, predvsem po 18. letu starosti.

 

Najpogostejša rakava bolezen pri otroku pred 15. letom starosti je levkemija. Sledijo tumorji osrednjega živčnega sistema, limfomi – Hodgkinov in Nehodgkinov, mehkotkivni tumorji – najpogosteje rabdomiosarkom,Wilmsov tumor ledvic – nefroblastom, kostni tumorji – osteogeni in Ewingov sarkom, očesni tumorji – retinoblastom, tumorji zarodnih celic, jetrni tumorji in različni drugi zelo redki tumorji. Pri mladostnikih, starih 15 do 19 let, pa je najpogostejši limfom – Hodgkinov in Nehodgkinov, sledijo levkemija, tumorji osrednjega živčnega sistema ali možganski tumorji, tumorji zarodnih celic, kostni tumorji – osteogeni in Ewingov sarkom, tumorji mehkih tkiv, ostale vrste raka.

 

Več o različnih oblikah bolezni, preiskavah zdravljenju si preberite na podstraneh: