Pravice in olajšave staršev

UVELJAVITE SVOJE PRAVICE

Želeli bi vas tudi seznaniti z nekaterimi predpisi, s katerimi lahko uveljavljate svoje pravice. V dokumentu so zbrane določbe pravic, obveznosti ter nekatere olajšave v slovenski zakonodaji.

 

Za vse dodatne informacije in pomoč pri reševanju vašega primera se lahko posvetujete z otrokovim izbranim zdravnikom pediatrom, bolnišničnim zdravnikom – pediatrom hemato-onkologom, ki otroka zdravi, ter s socialnim delavcem v pristojnem območnem Centru za socialno delo ali pa s socialnim delavcem na naši kliniki: Nataša Uranker, univ. dipl. soc. del. / telefon: 01 522 9227.

 

 

Več o pravicah:

 

Vodnik po zdravstvenih pravicah mladostnikov, mladostnic in otrok
Dokumenti in obrazci za uveljavljanje olajšav, pravic